ลูกค้า

ลูกค้าของเรา

 บริษัท ห้องเย็นชัยวรุตม์ จำกัด
 บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด
 บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 บริษัท โกลเด้นซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
 บริษัท เคเอฟ ฟู้ดส์ จำกัด
 บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
 บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
 บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
 บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 บริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเบทาโกรโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท สยามชัย อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเบทาโกรสเปเชียลตี้ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด