สินค้า

ชื่อสินค้า : Aerial Communications
รายละเอียด :

บริษัทแอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2003

โดยวิศวกรที่มี จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้าน Electronic design โดยมุ่งจุดสนใจใน M2M และ Embedded โดยเราได้เริ่มพัฒนา งานในกลุ่ม GPS และ GSM มีความชำนาญ และมากด้วยประสบการณ์ ด้าน Data communication ซึ่งพร้อมสำหรับงานด้าน IoT (Internet of thing) และ ตลาดด้านพลังงาน คือ ESS (Energy storage system)

ปัจจุบัน บริษัทแอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด มีพนักงาน 30 คน กว่า 30% เป็น วิศกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา