สินค้า

ชื่อสินค้า :Brainworks
รายละเอียด :

บริษัท เบรนเวิร์คส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2546 จากประสบการณ์ทางด้านการเพิ่มผลผลิตงานอุตสาหกรรมการผลิตกว่า 10 ปีที่ดำเนินธุรกิจ ในด้านการให้คำปรึกษา, เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าชั้นนำมาตรฐานโลกจากประเทศยุโรปเป็นหลักบริษัทมุ่งเน้นการบูรณาการนวัตกรรมการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากยี่ห้อชั้นนำที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นพิเศษโดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันการผลิตต้องการ ความเที่ยงตรงสูง, ความเร็วในการผลิต , ความกดดันเรื่องต้นทุนการผลิต, การพัฒนาที่ต่อเนื่อง ตลอดจนถึงระบบการผลิตอัตโนมัติที่มีแขนกล, หุ่นยนต์ ในสายการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และ ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจผู้ผลิตเองดังนั้นบริษัทฯผู้ผลิต ต้องทำงานร่วมกับผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะในแต่ละด้าน (EXPERTISE) และพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน โดยมีผู้ประสานเทคนิคการผลิต นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดีที่สุดและเพื่อประโยชน์สูงสุด Integrated Intelligence

http://www.brainworks.co.th/