สินค้า

ชื่อสินค้า :C.H.U. Engineering
รายละเอียด :

วิสัยทัศน์

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าและบริการหลังการขายที่รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

 

เกี่ยวกับบริษัท

 จากความมุ่งมั่นและประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมระบบทำความเย็น คุณชูศักดิ์ โยธารักษ์

และทีมงานตลอดระยะเวลา  20 ปีจนได้พัฒนามาเป็น บริษัท ซี.เอช.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

และก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบ,ติดตั้ง,บริการ ห้องเย็น

เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง ด้วยน้ำยาแอมโมเนีย และน้ำยาฟรีออน

รวมถึงานระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นต้น

ปัจจุปัน บริษัทฯ มีทีมงานที่มีคุณภาพ,เชี่ยวชาญ,ซื่อสัตย์พร้อมบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วเป็นหลัก

 

สินค้าและบริการ

1.จำหน่ายห้องเย็นสำเร็จรูป โดยใช้ฉนวน PU หรือ PS FOAM  ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
 
2.จำหน่ายระบบทำความเย็น ระบบน้ำยาฟรีออน และแอมโมเนีย
2.1. Compressor ยี่ห้อ Mycom, GEA  Sabroe, York, Bitzer, Bock, Copeland, Carrier, Emerson, Danfoss, Hispania
2.2. Unit Cooler ยี่ห้อ Guntner, Goedhart, Kuba, Hispania, Luve, Cabero เป็นต้น
2.3. Plate Heat Exchanger  ยี่ห้อ Alfalava, Kelvion, Kaori เป็นต้น
 
3.รับงานออกแบบ, ติดตั้ง,บริการหลังการขาย ระบบทำความเย็น  ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าโรงงาน  ตู้ไฟฟ้าควบคุม
 
4.ให้คำปรึกษา ระบบที่มีปัญหา พร้อมแก้ไขให้ลูกค้าโดยมุ่งเน้น ปริมาณ ,คุณภาพ และประหยัดพลังงาน
 
5.รับงานซ่อมคอมเพรสเซอร์ ระบบน้ำยาฟรีออน และแอมโมเนีย
 
6.รับบริการตรวจสอบระบบทำความเย็นแอมโมเนีย พร้อมเซ็นต์รับรองความปลอดภัยสำหรับยื่นกรมโรงงาน
 
 
 

ประวัติลูกค้า

1. บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  9. บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์)  จำกัด

2. บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น ยูไนเต็ด  จำกัด  10. บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส์

3. บริษัท โกลเด้นฟู้ดส์สยาม จำกัด  11. บริษัท ออลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

4. บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  12. บริษัท บีแอนด์บี สตรอว์แพค จำกัด

5. บริษัท วอลล์ เซ็นเตอร์ จำกัด  13. บริษัท เอบีแอนด์ดี คูลลิ่ง จำกัด

6. บริษัท สีมาธานี จำกัด  14. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด

7. บริษัท ปากาโปรโมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  15. บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทยเซอร์วิส จำกัด

8. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  กรมปศุสัตว์ ปากช่อง  16. บมจ. เอ.เจ.พลาสท์