สินค้า

ชื่อสินค้า :THAI MACHINERY ASSOCIATION (TMA)
รายละเอียด :

สมาคมเครื่องจักรกลไทย (THAI MACHINERY ASSOCIATION) โดยใช้ชื่อย่อว่า TMA ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9/2 อาคารวรสิน ชั้น 1 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ซึ่งในบรรดาบุคคลที่ร่วมก่อร่างสร้างตัวให้สมาคมเครื่องจักรกลไทยนั้น คือ คุณสมศักดิ์ ถนอมวรสิน     นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเครื่องจักรกลไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลผู้บุกเบิกและผลักดันให้เกิดสมาคมเครื่องจักรกลไทยแห่งนี้อย่างแท้จริง และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการตั้งอยู่ที่ 86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 1 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  ซึ่งปัจจุบันมีคุณปรีชา  เต็มพร้อม  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย   โดยมีการแบ่งประเภทสมาชิก ตามกลุ่มเครื่องจักร ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มเครื่องจักรกลพื้นฐาน
  2. กลุ่มเครื่องจักรกลแปรรูป
  3. กลุ่มเครื่องจักรกลบรรจุภัณฑ์
  4. กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและพลังงานในชุมชน

http://www.thai-machinery.or.th/